Gladkov

IMO - 9156204 EX: «Vladislav Gladkov» 1997 / «Gladkov» 2008 / «Prastos» 2017 /
PN: «Azov» /
Build: Krasnoye Sormovo Yard (39) Nizhniy Novgorod Year: 1996
GT: 4955 MDWT: 5885 Call Sign: 9-H-R-H-5 Engine: 8NVDS48A-3U, 1940 Kw. Photo by: Balot©Pictures