Kanin

IMO - 9237292 EX: «Kanin» 2007 / «Trava» 2008 / «Sepano» 2015 /
PN: «Nauticast» /
Build: Krasnoye Sormovo Yard (43) Nizhniy Novgorod Year: 2000
GT: 4953 MDWT: 5885 Call Sign: 9-H-V-P-6 Engine: SKL, 2200 Kw. Photo by: Balot©Pictures