Kinsaimaruno 78

IMO - 9047922 EX: «Zenko Maru No. 1» 1999 / «Chokyo Maru No. 111» 2015 /
Build: Kanasashi Yard (3298) Shimizu Year: 1992
GT: 469 MDWT: Call Sign: J-R-X-F Engine: , Kw. Photo by: Balot©Pictures