Piet

IMO - 9568574 EX: ź?╗ / Build: Jiangsu New Yangzijiang (2009-890) Jingjiang Year: 2011
GT: 51225 MDWT: 93200 Call Sign: A-8-W-G-6 Engine: 6S60MC-C7, ?? Kw. Photo by: BalotęPictures