Ufa

IMO - 9143611 EX: «Nikolay Smelyakov» 2003 / Build: Krasnoye Sormovo (17310/4) Nizhniy Novgorod Year: 1997
GT: 2914 MDWT: 4337 Call Sign: 9-H-K-R-5 Engine: Wärtsilä 12V22HF, 1481 Kw. Photo by: Balot©Pictures